A munkafüzet a hat-hét éves gyermekek tudatos pedagógiai eszközökkel történő személyiségfejlesztéséhez ad gyakorlati segítséget. Az egyes fejezetek az önmagukhoz, társaikhoz, családjukhoz, lakóhelyükhöz és a környező világhoz fűződő kapcsolatukat dolgozzák fel. Az érdekes feladatokkal körbejárt témák, kérdések a NAT 2012, valamint a ráépülő központi kerettanterv fejlesztési követelményeihez igazodnak. Így a munkafüzet és a hozzá kapcsolódó tanítói kézikönyv mind az erkölcstanórákon, mind pedig más iskolán kívüli csoportos foglalkozásokon segíti az első évfolyamon tanulók eligazodását saját maguk és közvetlen környezetük belső és külső világában.