A szem, kéz és beszéd koordinált működése az iskolában az írás-olvasás előkészítésének, tanításának fontos fejlesztési területe. Hiánya tanulási zavarok kialakulásához vezethet.
A füzet három terület: a látás, a kézmozgás és beszédritmus összehangolásával fejleszt. A gyakorlatok a grafomotoros készségek fokozatos finomításával szinte észrevétlenül juttatják el a gyermeket az írás technikájáig.
A versikékkel kísért formák, sorok létrehozását nagyobb formátumban, csomagolópapíron, zsírkrétával, ajánlott kezdeni. Csökkentve a felületet, a vonalközöket, a négyzetrácsot is érintve, az oldalak fokozatosan vezetnek az elsős vonalazású füzet vonalrendszerébe. A mondókákkal kísért rajzolás kialakít egyfajta belső ritmust, ami elengedhetetlen a lendületes íráshoz, helyesíráshoz. A betűfűzés megtapasztaltatja a vonalközök rendszerét, a megfelelő betűarányokat, kötési technikákat; motivációt jelenthet nehezebb írásgyakorlatok elvégzéséhez. Az előírt folyamatsorok igény szerint megbonthatók (3-4 elemre), ha a gyermek készségfejlesztése ezt kívánja.
A szekvenciák lekövetése élvezetes, ugyanakkor intenzív odafigyelést, pontos kivitelezést feltételez. A gyakorlatok fejlesztik a látási képességet, a szerialitást, a helyes ujj és csuklómozgást, a sortartást. A görcsös ceruzafogás oldható, a betűarányok átláthatóbbakká válnak, a hármas vonalrendszerben való eligazodás begyakorlódik. A fejlesztőanyag a hangok és betűk differenciálására is törekszik.
A füzetet nem csak elsős és írásproblémákkal küzdő kisiskolások, de előkészítés gyanánt nagycsoportos óvodások is eredményesen használhatják. Fejlesztőpedagógiai és logopédiai foglalkozások hasznos segédeszköze lehet. Otthoni gyakorláshoz a játékossága miatt újszerű lehetőségként ajánlom.

K-S. Pál Mária